തെങ്ങിന്‍ പൂവ്

Posted: July 3, 2011 in പച്ച, വെള്ള

Advertisements
Comments
  1. കലക്കി…………..

  2. ദിലീപ്കുമാര്‍, കെ. വി. says:

    പറഞ്ഞറിയിക്കണം ഇവന്‍റെ ഐഡന്‍റിറ്റി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s