ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞന്‍

Posted: July 25, 2011 in മഞ്ഞ

Advertisements
Comments
  1. ദിലീപ്കുമാര്‍, കെ. വി. says:

    ഇതാണു പറഞ്ഞത്, ഫോട്ടോഗ്രാഫറാവണമെങ്കില്‍ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ണു വേണമെന്ന്. കാണേണ്ടതു കാണണം, കാണേണ്ടിടത്തുനിന്ന് കാണണം, കാണണ്ടപോലെ കാണണം.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s